سمپوزیوم حکمرانی و بسترسازی اخلاق حرفه ای در شهرداری تبریز برگزار شد

سمپوزیوم حکمرانی و بسترسازی اخلاق حرفه ای در شهرداری تبریز برگزار شد

به منظور اشتراک دانش، تجارب و ایجاد هماهنگی و تعامل بین واحد های شهرداری تبریز، سمپوزیوم مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تبریز با موضوع حکمرانی و بسترسازی اخلاق حرفه ای با ارائه دکتر احد فرامرز قراملکی برگزار شد .
در این جلسه، توان اخلاق حرفه ای در مدیریت شهری، آثار پیش بینی ناپذیری، اشتباهات کار تیمی، الگوی آموزش ترویج اخلاق حرفه ای سازمانی، ارزیابی اخلاقی، تدوین سند جامع اخلاق و برخی دیگر از مسائل اخلاق حرفه ای توسط دکتر قراملکی بررسی شد .
احد فرامرز قراملکی در این جلسه، با ترسیم نقشه راه رشد اخلاقی شهرداری اظهار کرد: ارزیابی اخلاقی و شناخت وضعیت موجود، تدوین سند جامع اخلاق و ترسیم وضعیت مطلوب قابل تحقیق، برنامه های آموزش اخلاق حرفه ای در منابع انسانی و بازمهندسی اخلاقی و همچنین حسابرسی اخلاقی از جمله مراحل ترسیم نقشه راه رشد اخلاقی شهرداری است که باید به این مسئله توجه صورت گیرد.
در آغاز این جلسه قائم مقام شهردار تبریز گفت: بر اساس پژوهش های انجام یافته، شهرداری ها ۳۰۰ نوع خدمات در مراحل مختلف زندگی افراد به آنها ارائه می کنند .
رسول موسایی اظهار داشت: تنها در سازمان آرامستان بیش از پنج وظیفه بر عهده شهرداری قرار دارد .
او با تاکید بر اینکه عمده سازمان های خدمات رسان دو یا سه وظیفه بیشتر بر عهده ندارند، تصریح کرد: نحوه ارائه خدمات به شهروندان در طول زمان تغییر خواهد کرد .
قائم مقام شهردار تبریز بیان کرد: برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان باید مطالبات را بدانیم و به رفتار و دیدگاه یکسان برسیم و بر اساس آن اقدام کنیم .
موسایی ادامه داد: در طول زمان نحوه درخواست ها از شهرداری تغییر کرده و به همین دلیل باید ما نیز نحوه خدمت رسانی مان را به‌روز کنیم .
او با اشاره به اهمیت موضوع اخلاق در شهرداری گفت: باید سنجه هایی برای سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهرداری وجود داشته باشد و برگزاری این سمپوزیوم ها که بر اساس مصوبه شورای برگزار می شود، برای رسیدن به این سنجه ها است .
موسایی ادامه داد: نمی توان بدون بروز رسانی اطلاعات، شناخت نیازها و برخورد محترمانه با شهروندان به رضایتمندی رسید.
در ادامه عضو شورای شهر تبریز گفت: شورای شهر و شهرداری این کلانشهر، مصمم است تا برنامه پنج ساله توسعه کلانشهر تبریز را تدوین کند .
محمدباقر بهشتی با بیان اینکه در گذشته شهرداری تبریز دچار مشکلاتی در ثبات مدیریتی بود، اظهار کرد: کل مقررات شهرداری تبریز  قبلا طی چندماه تدوین می شد که این مقررات گاها موجب متضرر شدن شهروندان می شد که در این راستا، شهرداری و شورای شهر تبریز مصمم است تا برنامه پنج ساله توسعه این کلانشهر را تدوین کند .
وی افزود: با تدوین برنامه پنج ساله توسعه کلانشهر تبریز، ثبات مدیریتی به شهرداری تبریز بازمی گردد و این مسئله موجب افزایش اعتماد شهروندان به شهرداری می شود .
بهشتی در ادامه با بیان اینکه این جلسه موجب ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای مدیران در حوزه مدیریت خود می شود، افزود: مرکز پژوهش های شورای شهر تبریز آماده تدوین کتاب اخلاق حرفه ای در مدیریت شهری است .
در ادامه این جلسه، سعید نیکوخصلت، عضو دیگر شورای شهر تبریز با بیان اینکه اهمیت موضوع اخلاق حرفه ای، موجب شده تا تمامی مدیران ارشد شهرداری تبریز، در این جلسه حضور یابند، ادامه داد: نیازمندیم تا رفتارهای اجتماعی جامعه را تغییر دهیم که این موضوع نیازمند توجه به مسئله اخلاق حرفه ای است .
وی افزود: بنده به عنوان یک شهروند، از برگزاری این سمپوزیوم توسط شهرداری تبریز قدردانی می کنم و امیدواریم این جلسات همواره ادامه پیدا کند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر تبریز

    منبع خبر

    شورای شهر تبریز

    شورای شهر تبریز یک شورای شهر در شهر تبریز می باشد

      نظرات