تامین روشنایی پیاده رو بلوار ساحلی امام (ره) با نصب ریسه های چراغی توسط شهرداری خرمشهر

تامین روشنایی پیاده رو بلوار ساحلی امام (ره) با نصب ریسه های چراغی توسط شهرداری خرمشهر

تامین روشنایی پیاده رو بلوار ساحلی امام (ره) با نصب ریسه های چراغی توسط شهرداری خرمشهر

روشنایی پیاده رو بلوار ساحلی امام (ره) با نصب ریسه های چراغی...........

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات