اثربخشی نوع تجهیزات و مبلمان شهری معابر پیاده در رضایت‌مندی شهروندان

اثربخشی نوع تجهیزات و مبلمان شهری معابر پیاده در رضایت‌مندی شهروندان

www.BanaNews.irنتایج یک پژوهش حاکیست: میزان و نوع تجهیزات و مبلمان شهری بکار رفته در معابر پیاده، توجه ویژه به کیفیت و نوع فضای سبز و عناصر طبیعی استفاده شده در معابر، تاکید بر کف سازی و ساخت بدنه‌ها و همچنین توجه به مفاهیم معماری در طراحی و ساخت این گونه معابر، در ارتقای میزان استفاده پذیری و رضایت‌مندی شهروندان موثر است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مسیح‌الله معصومی، دانشجوی مقطع دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران پژوهشی را در قالب رساله دکتری خود به راهنمایی دکتر پروین السادات قائم مقامی تحت عنوان «بررسی تحلیلی معابر پیاده شهری از طریق نگرش‌سنجی شهروندان(مطالعه موردی شهر سبزوار- خیابان بیهق)» انجام داده است.

وی در مورد این پژوهش گفت: توسعه تکنولوژی و حضور بیش از حد ماشین در زندگی بشر، موجب تبدیل فضاهای پیاده به خیابان‌های پرتردد شده که نابهنجاری‌های فراوانی را در جوامع بشری ایجاد کرده است. با رویکرد جدید شهرهای پایدار، امکان حضور مجدد انسان و برگرداندن نقش او در حیات جوامع بشری از جمله فضاهای شهری مهیا شد. ایجاد معابری تحت عنوان معابر پیاده و توجه به نیازهای واقعی انسان ضمن کمک به تجدید حیات شهرها، تعاملات اجتماعی افراد را نیز بهبود می‌بخشد.

وی در مورد اهداف طرح پژوهشی خود گفت: بررسی تحلیلی معابر پیاده با تاکید بر شناخت نیازها و کیفیات محیط و همچنین تشخیص اولویت‌های مهم در طراحی و ساخت این گونه معابر، هدف این رساله است. برای رسیدن به پاسخ، یکی از خیابان‌های شهر سبزوار که از جمله شهرهای مناطق کویری و گرم و خشک ایران محسوب می‌شود، انتخاب شد.

معصومی افزود: در این مسیر، مطالعه‌ کتابخانه‌ای با هدف دسته‌بندی نظریات صاحب‌نظران و متخصصان مربوط و مطابقت اطلاعات جمع‌آوری شده با موقعیت و جایگاه ایران و شهر سبزوار و راه‌حل‌های بومی بر پایه‌ نگرش‌ شهروندان مبنای کار قرار گرفت. روش تحقیق نیز مبتنی بر روش توصیفی- پیمایشی و مشاهده‌ای بوده که با ابزارهای مختلفی از جمله پرسشنامه و تکمیل آن با نرم افزارهای spss و اکسل صورت پذیرفت.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، وی در مورد نتایج حاصل از این پژوهش گفت: نتایج تحقیق که بر اساس نگرش‌سنجی شهروندان سبزواری در جهت تعمیم به شهرهای مشابه حاصل شد، گویای تاثیرگذاری میزان و نوع تجهیزات و مبلمان شهری بکار رفته در معابر پیاده، توجه ویژه به کیفیت و نوع فضای سبز و عناصر طبیعی استفاده شده در معابر، تاکید بر کف سازی و ساخت بدنه‌ها و همچنین توجه به مفاهیم معماری در طراحی و ساخت این گونه معابر، در ارتقای میزان استفاده پذیری و رضایت‌مندی شهروندان بود.

معصومی تصریح کرد: همچنین در باب مبلمان و تجهیزات شهری از دیدگاه شهروندان، استفاده بیشتر از امکاناتی همچون نیمکت، دستگاه خودپرداز، کمدهای اجاره، چرخ‌های دستی، سطل آتش نشانی، تابلوهای راهنما و صندوق پست در استفاده پذیری بیشتر معابر پیاده شهری حائز اهمیت است.

 

 

    نظرات