روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده(دوم)

روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده(دوم)

آگهی مزایده

موضوع: اجاره یک ساله باقی مانده غرفه های پلاژ توسکاسرا

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند سوم  مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۹۷/۴/۱۳ شورای  اسلامی شهر رامسر نسبت به اجاره غرفه های پلاژ توسکاسرا اقدام نماید.

۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۷/۱۰/۸ به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۲- متقاضیان می بایست ۵% مبلغ کارشناسی را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۹۷/۱۰/۹ خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

منبع خبر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

    نظرات