شهرداری در ارتباط با دفن پسماندهای عفونی کوتاهی نکرده است

شهرداری در ارتباط با دفن پسماندهای عفونی کوتاهی نکرده است

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک علیرضا مرادی در صحن علنی شورای شهر اراک با اشاره به مصاحبه اخیر سرپرست مرکز بهداشت اراک مبنی بر کم کاری شهرداری در جمع آوری پسماندهای عفونی بیان کرد: زمانی که شهرداری فراتر از وظایف قبول مسوولیت می کند شرایط به گونه ای پیش می رود که باید پاسخگو باشد و مورد هجمه قرار می گیرد .
وی با بیان اینکه شهرداری اراک بره ای است که مظلوم تر از آن پیدا نکرده اند، گفت: شهرداری به بحثی ورود کرده است که هیچ ارتباطی به این مجموعه نداشته است و درخواست دارم که وظیفه ای فراتر از وظایف ذاتی شهرداری پذیرفته نشود چراکه در حال حاضر از نظر مالی در مسئولیت های ذاتی خود مانده است .
مرادی با تاکید بر اینکه لازم است که هرچه سریعتر قرارداد جمع آوری این پسماندها به تولیدکنندگان پسماندهای عفونی سپرده شود چراکه نباید اجازه داد که پرسنل مظلوم شهرداری مورد ظلم واقع شوند، اظهار کرد: لازم است سرپرست مرکز بهداشت اراک نسبت به موضع گیری خود درخصوص عملکرد شهرداری در بحث جمع آوری و دفن پسماندهای عفونی عذرخواهی کند. نباید به این شکل به شهرداری تاخته شود و نسبت به عملکرد تولیدکنندگان پسماندها توجه نشود .


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات