انتخاب هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

انتخاب هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام برگزار و نتایج آن بشرح ذیل اعلام گردید.

آقای مهندس آیت اله رستمی رئیس
آقای مهندس عبدالرضا ابوقداره نایب رئیس اول
آقای مهندس رضا ملکی نایب رئیس دوم
آقای مهندس حمید گلمرادی خزانه دار
آقای مهندس سجاد یاری دبیر

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

    نظرات