خدمات الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در قم راه اندازی شد

خدمات الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در قم راه اندازی شد


خدمات الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در قم راه اندازی شد
نظر به اهمیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در مرحله اخذ پایان کار پروژه های ساختمانی و در راستای تکریم مراجعین ، تسهیل در روند صدور شناسنامه فنی و ملکی و جلوگیری از خدشه دارشدن اطلاعات تکمیل شده توسط مهندسان در دفترچه اطلاعات ساختمان و انتقال این اطلاعات پس از کنترل و بررسی به صورت مستقیم در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان؛ این فرآیند به صورت الکترونیکی طراحی ، اجرا و آماده بهره برداری شد.
به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی استان قم، فرآیند تکمیل الکترونیکی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای اولین بار است که در بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان های کشور در استان قم اجرایی شده  و این امر گامی موثر در راستای حفظ حقوق بهره بردار است.
این سامانه مرحله آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و برخی از مهندسان در رشته های مختلف به صورت آزمایشی مبادرت به تکمیل آن نموده اند که پس از رفع برخی از اشکالات جزیی همزمان با ولادت امام حسن عسکری(علیه السلام) از روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه ۹۷ اجرایی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات