اعلام اسامی کمیسیونهای تخصصی و کمیته های سازمان

اعلام اسامی کمیسیونهای تخصصی و کمیته های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
بر اساس مصوبه هیات مدیره، اسامی کمیسیونهای تخصصی و کمیته های سازمان استان و اعضای آن، به شرح زیر اعلام می گردد.
ضمن تبریک برای منتخبان و آرزوی موفقیت برای ایشان، به اطلاع می رساند که سازمان از همکاری همه اعضای محترم استقبال نموده و از تفکر جمعی برای ارتقای جایگاه سازمان استفاده خواهد نمود.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان یک انجمن در شهر زاهدان می باشد

    نظرات