کتاب : روش های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت

کتاب : روش های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت

www.BanaNews.irبنانیوز- کتاب روش های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت

که توسط شهریار محمدکریمی (فارغ التحصیل مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علوم و تحقیقات)،

شهرام محمدکریمی (فارغ التحصیل مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت) و

دکتر نادر عربشاهی (دکتری سازه های دریایی، دانشگاه جنوا) به تحریر در آمده و توسط انتشارات فدک ایساتیس منتشر شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیرغم آنکه کتابهایی درباره مشکلات قراردادی شرایط عمومی پیمان ایران به رشته تحریر در آمده است متأسفانه تاکنون کتاب مناسبی در حوزه دعاوی قراردادهای بین المللی به چاپ نرسیده است و مطالب منتشر شده در این خصوص به تعداد معدودی جزوه آموزشی و نشریات محدود می شود. کتاب حاضر که تحت عنوان روش های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت گردآوری و تالیف گردیده است تلاش می کند از خلاهای علمی، آموزشی و کاربردی دعاوی قرارداد به حد بضاعت خود بکاهد. بعلاوه با توجه به اینکه اغلب قراردادهای داخلی با اقتباس از قراردادهای مشابه بین المللی تدوین شده است، یقیناً مطالعه این کتاب برای کارشناسان و دست اندرکاران صنعت ساخت داخل کشور نیز مفید واقع خواهد شد. مخاطبین اصلی این کتاب مدیران و کارشناسان حقوقی پیمان، مدیران و کارشناسان امور قراردادها، کمیسیون های مناقصات و ارزیابی و شناسایی پیمانکاران و مشاورین، مهندسین ناظر و مدیران پروژه و طرح های عمرانی، کارفرمایان و سازمانها و شرکتهای پیمانکاری و مشاوره، دانشگاهیان و محققین فن علی الخصوص در رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک و سایر علاقه مندان می باشند که هر یک می توانند به فراخور نیاز از آن بهره ‌مند شوند.

دعاوی قراردادهای ساخت، ترکیب منحصر به فردی از مباحث حقوقی و تکنیکی است. در واقع تدارک و ارزیابی دعاوی قراردادهای ساخت به همان اندازه‌ نیازمند مباحث حقوقی و تکنیکی است که موضوعات حقوقی به مباحث تکنیکی احتیاج دارند. از این ‌جهت، کتاب حاضر، توأمان به مباحث تکنیکی پیرامون مدیریت پروژه و رویکردهای حقوقی قراردادهای ساخت، پرداخته است و تلاش می کند تا مبانی اساسی دعوی را به‌ طور جامع دربرگیرد. این کتاب یک متن حقوقی صرف برای حقوقدانان یا یک دستورالعمل و کتاب راهنما برای عوامل ساخت نیست. بلکه مطالعه آن، خوانندگان را با موضوعات تکنیکی که شامل کمّی ‌سازی دعاوی است نیز آشنا می‌ سازد.

خوانندگان با مطالعه کتاب، با مفاهیم ذیل که در هر فصل کتاب به صورت جداگانه عرضه شده است دست خواهند یافت:

۱٫ آشنایی با فرم های استاندارد قراردادهای بین المللی، اجزای اصلی هر قرارداد و قوانین حقوقی؛

۲٫ آشنایی با مفاهیم اولیه ادعا با استفاده از تعاریف و مرور پرونده های قضایی؛

۳٫ آشنایی با دعاوی مربوط به مناقصات؛

۴٫ پایش تأخیرها و راه های اجتناب از دعاوی مرتبط با تأخیر؛

۵٫ کمّی‌ سازی و فرموله‌ کردن دعاوی زمان و مالی؛

۶٫ آشنایی با دعاوی پیمانکاران جزء؛

۷٫ آشنایی با راه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای بین المللی.

 

 

 

    نظرات