پدافند غیر عامل (Passive Defense)

پدافند غیر عامل (Passive Defense)

بر اساس سیاست‏ های کلی نظام، ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب، پدافند غیرعامل به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود.
تعریف دیگری از پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که مستلزم بکارگیری جنگ افراز نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد
آقای ناصر احمدی مدیریت حوادث غیر مترقبه (بحران) و دبیر پدافند غیر عامل  در هفته پدافند با اشاره به کارکردهای پدافند غیرعامل گفت: حفاظت از جان مردم،حفاظت از زیرساخت های حیاتی شهر اسلامشهر، استمرار خدمات ضروری به مردم مانند خدمات آب و برق، حفاظت از تاسیسات و تجهیزات، پایدارسازی مدیریت شهری  ، حفاظت سایبری ، حفاظت شهر در جنگ ها، تداوم شبکه های اطلاع رسانی و تداوم مدیریت مردم در بحران ها از مهمترین کارکردها به شمار می آید.

لینک اصل خبر در سایت ستاد مدیریت بحران شهر اسلامشهر

منبع خبر

ستاد مدیریت بحران شهر اسلامشهر

ستاد مدیریت بحران شهر اسلامشهر یک سازمان دولتی در شهر اسلامشهر می باشد

نظرات