اسامی کاردانهائی که پروانه اشتغال آنها صادر شده ...

اسامی کاردانهائی که پروانه اشتغال آنها صادر شده ...

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است
می توانند با مراجعه به سازمان نظام کاردانی نسبت به دریافت آن اقدام نمائیدآبان  ماه ۹۷

ردیف نام ونام خانوادگی شماره عضویت
۱ علی اصغر زندیان ۳۷۵۰
۲ محسن دهقان ۱۸۳۴
۳ علی شاهین ۷۸۳
۴ محمد نبی صداقت ۲۳۸۷
۵ محمد رضا یارایی ۱۳۹
۶ علی سی سختی ۳۳۴۹
۷ آرش دانشمند ۳۲۸
۸ داوود منوچهری ۱۳۵۷
۹ علی جلیلوند ۱۹۱۹
۱۰ حمیدرضا بازیار ۱۵۷۹
۱۱ محمدرضا جهاندیده ۱۴۵۶
۱۲ همت علی مرزوقی ایگدر ۳۵۹۸
۱۳ سید محمد جعفرقصرفخری ۲۸۱
۱۴ مریم حق پناه ۱۳۱۶
۱۵ سیدغلامرضا موسوی ۲۰۱۷
۱۶ راحله منصوری فرد ۱۰۱۸
۱۷ اسماعیل اسدی ۲۵۷۲
۱۸ علیرضا حق پناه ۳۷۹
۱۹ احمد رحمتی ۶۴۷۰
۲۰ محمد یار پارسایی ۸۳۶
۲۱ حمید احمدی ۴۳۶۶
۲۲ سعید ابراهیمی ۲۲۵۲
۲۳ ماشااله دهقان ۳۲۲
۲۴ ثریا سلیمانی ۴۲۳۴
۲۵ محمدهادی احمدی ۵۴۵۸
۲۶ حمیدرضا خلیفه زاده ۲۵۷۴
۲۷ محمد نوروزی ۹۰۳
۲۸ عنایت اله دلشاد ۳۲۱۷
۲۹ سید اسماعیل شریفیان ۵۳۴
۳۰ فاطمه منصوری ۳۰۸۲
۳۱ محسن متفکر ۴۴۸
۳۲ محمدحسن رنجبر ۱۹۴۴
۳۳ سید صدرالدین نعمت الهی ۳۳۱۸
۳۴ حمید خدا کرمی ۲۴۰۰
۳۵ داریوش هژبری ۳۶۰۳
۳۶ علی اکبر صالحی ۵۵۷۱
۳۷ فرشاد اورنگی ۳۷۰۱
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

منبع خبر

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

نظرات