مسدود شدن محور «فهرج - زاهدان» به‌علت طوفان ...

به جز محور «فهرج – زاهدان» که به‌علت طوفان شن و کاهش افقی دید مسدود است، همه راه‌های استان با ...

ادامه خبر