خشکی دریاچه ارومیه، سلامت ۲۰ میلیون ایرانی را ...

استاندار آذربایجان غربی گفت: خشکی دریاچه ارومیه سلامت ۲۰ میلیون ایرانی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. به گزارش ...

ادامه خبر