جنگل‌زدایی عامل انقراض گسترده گونه‌ها در جهان خواهد ...

کارشناسان حیات وحش در استرالیا با توجه نتایج بررسی‌ها مبنی بر تاثیر جنگل‌زدایی بر انقراض حیوانات جهان خواستار اقدامات فوری ...

ادامه خبر