تکمیل هزاران واحد مسکن مهر، تعهد دولت یازدهم ...

دولت یازدهم به رغم مشکلات اعتباری و کاستی های زیرساختی که از ابتدا در طرح مسکن مهر وجود داشت، ۸۵۰ ...

ادامه خبر