حرکت در مسیر دستیابی اقشار جامعه به مسکن ...

علی چگنی(مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن): بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عامل تحرکات در بخش مسکن همواره از سوی ...

ادامه خبر