تحویل ۵۵ درصد واحدهای مسکن مهر در دولت ...

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: ۵۵ درصد واحدهای مسکونی مهر در دولت یازدهم تحویل داده شده است. به گزارش ...

ادامه خبر