۳ هکتار از عرصه‌های جنگلی کبیرکوه طعمه حریق ...

مدیر منابع طبیعی شهرستان آبدانان گفت: سه هکتار از عرصه‌های جنگلی منطقه کبیرکوه از توابع این شهرستان در آتش سوخت. ...

ادامه خبر