ریزش ساختمان بدلیل گودبرداری غیر اصولی در گیشا ...

یک ساختمان ۴ طبقه صبح امروز ( سه شنبه ) در گیشا به دلیل گودبرداری غیر اصولی فرو ریخت. یک ...

ادامه خبر