عمر مفید ساختمان در اروپا ۱۰۰سال است، در ...

بزرگترین عامل کاهش عمرساختمان ها در ایران، رعایت نکردن ضوابط فنی هنگام اجراست. به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ یک عضو سازمان نظام ...

ادامه خبر