وزیر راه و شهرسازی: یک سوم جمعیت ایران ...

وزیر راه و شهرسازی گفت: یک سوم جمعیت شهری ایران در وضعیت بدمسکن به سر می‌برند که باید راهکاری برای ...

ادامه خبر