افتتاح بیش از ۳۲۰۰ واحد مسکن مهر فازهای ...

صبح امروز تعداد ۳ هزار و ۲۱۸ واحد مسکن مهر واقع در فازهای ۸ و ۱۱ پردیس با حضور مدیرعامل ...

ادامه خبر