برای ایمن‌‌سازی ساختمان‌های بلندمرتبه به دستورات جدید نیاز ...

عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران برای ایمن‌تر کردن ساختمان‌های قدیمی و جدید در جهت مقابله با زلزله و ...

ادامه خبر