۲۰ درصد تلفات جهانی زلزله در ایران بوده ...

قائم مقام مدیرعامل خانه عمران گفت: ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد اما ۲۰ درصد تلفات زلزله طی ۵۰ ...

ادامه خبر