ایران تا چه میزان از آب دریا استفاده ...

یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم احداث شبکه‌های آبرسانی به روستاهای مناطق ساحلی، مرزی و کویری معرفی شده که در دولت ...

ادامه خبر