۵۰۰ بیمار سخت درمان زلزله کرمانشاه،چشم انتظار همکاری ...

بنانیوز- با گذشت یکماه از وقوع زلزله کرمانشاه ، پس از عملیات نجات و اسکان موقت، فاز امداد که شامل ...

ادامه خبر