فاصله ۱۸ میلیون تومانی قیمت مسکن در ارزان‌ترین ...

بررسی معاملات مسکن تهران حاکی از آن است که در ارزان‌ترین منطقه قیمت هر مترمربع آپارتمان حدود ۱.۴ میلیون تومان ...

ادامه خبر