توضیحات مهندس کبود شهردار بابل درخصوص مجتمع ...

توضیحات مهندس کبود شهردار بابل درخصوص مجتمع ۱۲۳ واحدی فرزانگان واقع در بلوار ولیعصر (عج) ...

تقدیر رئیس اداره تبلیغات اسلامی، اعضای کانون ...

تقدیر رئیس اداره تبلیغات اسلامی، اعضای کانون مداحان و شاعران مذهبی و اعضای شورای هیئات ...

دیدار و عرض تبریک مهندس کبود شهردار ...

دیدار و عرض تبریک مهندس کبود شهردار بابل بمناسبت هفته بسیج با سرهنگ رمضانی فرماندهی ...

شهرداری بابل مصمم در بازگشایی منطقه ۳۵ ...

شهرداری بابل مصمم در بازگشایی منطقه ۳۵ متری کمانگرکلا به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ...

تملک و بازگشایی خیابان مدرس پس از ...

تملک و بازگشایی خیابان مدرس پس از ۵ سال به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ...

تعریض قسمتی از ضلع جنوب غربی میدان ...

تعریض قسمتی از ضلع جنوب غربی میدان شهید کشوری و خیابان شهید سرگرد قاسمی به ...

همزمان با حلول ماه ربیع الاول، پرچم ...

همزمان با حلول ماه ربیع الاول، پرچم های سیاه ماه های محرم و صفر از ...

کلنگ احداث میدان مددی ابتدای بلوار شهید ...

کلنگ احداث میدان مددی ابتدای بلوار شهید نژاداکبر به زمین زده شد. به گزارش اداره ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بابل

کلینیک تخصصی ساختمان و بتن پایدار گستر

کلینیک تخصصی ساختمان و بتن پایدار گستر یک شرکت در شهر بابل می باشد

قائم بتن بابل

قائم بتن بابل یک شرکت در شهر بابل می باشد

والاد بتن پردیس

والاد بتن پردیس یک شرکت در شهر بابل می باشد

نیک چشمه طبرستان

نیک چشمه طبرستان یک شرکت در شهر بابل می باشد

نیرو صنعت بابل

نیرو صنعت بابل یک شرکت در شهر بابل می باشد

مهارسازه شمال

مهارسازه شمال یک شرکت در شهر بابل می باشد

پیمانکاران شهر بابل

والاد بتن پردیس والاد بتن پردیس

والاد بتن پردیس

والاد بتن پردیس یک شرکت در شهر بابل می باشد

نیک چشمه طبرستاننیک چشمه طبرستان

نیک چشمه طبرستان

نیک چشمه طبرستان یک شرکت در شهر بابل می باشد

نیرو صنعت بابلنیرو صنعت بابل

نیرو صنعت بابل

نیرو صنعت بابل یک شرکت در شهر بابل می باشد

مهارسازه شمال مهارسازه شمال

مهارسازه شمال

مهارسازه شمال یک شرکت در شهر بابل می باشد

مه میترا شمالمه میترا شمال

مه میترا شمال

مه میترا شمال یک شرکت در شهر بابل می باشد

گرمیچ گازگرمیچ گاز

گرمیچ گاز

گرمیچ گاز یک شرکت در شهر بابل می باشد