دوشنبه، 31، تیر، 1398 | Monday، 22 July، 2019

تدوین برنامه CEPA برای تالاب بین المللی گاوخونی نتایج اثر بخشی دارد

تدوین برنامه CEPA برای تالاب بین المللی گاوخونی نتایج اثر بخشی دارد

تدوین برنامه CEPA برای تالاب بین المللی گاوخونی نتایج اثر بخشی برای این تالاب دارد مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های کشور با اشاره به اینکه تدوین برنامه سیپا برای نخستین بار در کشور در تالاب کانی برازان ارومیه به صورت پایلوت اجرا شد، ابراز امیدواری کرد: تهیه برنامه سیپا نتایج بهترو اثر بخشی نیز ...[…]

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی