دولت مکلف به تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور شد

دولت مکلف به تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور شد

 

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند بر مبنای سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی "سند ملی راهبرد انرژِی کشور" را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی تهیه و به تصویب مجلس برسانند. 
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه در بخش "نفت و گاز"، وزارت نفت را مجاز کردند با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیت ها برای توسعه میدان های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال ۱۳۸۹ تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت راهبردی رئیس جمهور از روش هایی از جمله استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز استفاده کنند.

بر اساس تبصره ماده ۱۱۸ برنامه پنجم ، شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

بر اساس بند دیگری از این ماده کارسازی انتشار اوراق مالی، ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت خواهد بود.

همچنین استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

بر اساس تبصره این بند وزارت نفت می تواند در طول برنامه نسبت به انتقال قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به عمل آورد.

بر اساس بند الحاقی به این ماده که از سوی حمید رضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد دولت مکلف شد بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی "سند ملی راهبر انرژی کشور" را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصویب لایحه برنامه پنجم تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

    نظرات