قیمت گذاری ساختمان ها براساس شاخص کیفی

مدیرکل دفتر سازمان نظام مهندسی و تشکل های غیرحرفه ای وزارت مسکن و شهرسازی گفت : با راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات مهندسی ساختمان و صدور شناسنامه فنی، ساختمان ها براساس شاخص کیفی قیمت گذاری می شود.به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" شاهرخی" با بیان این مطلب افزود: در طرح صدور شناسنامه فنی برای ساخت و سازها در کشور، همه مراحل ساخت با مقررات ساختمانی انطباق داده شده و متناسب با کیفیت ساخت امتیازبندی می شود.
وی همچنین گفت: با پایان یافتن ساخت و ساز شناسنامه فنی ساختمان با ارایه شاخص های کیفی و امتیاز کسب شده در اختیار خریداران قرار می گیرد.
شاهرخی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح واحدهای ساختمانی که دارای کیفیت و امتیاز بالاتری در شاخص کیفی باشند از نرخ بالاتری برخوردار خواهند بود افزود : در شرایط فعلی اظهار نظرها پیرامون کیفی و بی کیفیت بودن ساخت و سازها به علت نبود شاخص کیفی سازی براساس حدس و گمان صورت می گیرد و پشتوانه علمی ندارد.
وی در مورد سامانه مدیریت اطلاعات مهندسی ساختمان هم گفت: این سامانه تا پایان امسال در کشور راه اندازی و اطلاعات مورد نیاز همه ی مهندسان عضو نظام مهندسی ، اطلاعات کارگران ماهر ساختمانی دارای کارت مهارت و کاردان های فنی در آن قرار می گیرد.

    نظرات