بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

پنجشنبه، 22، آذر، 1397 | Thursday، 13 December، 2018

بیمه اعضای سازمان

کد خبر: 94058
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 3:59
نمایش: 54

نهایی شدن اجرای بیمه اعضای سازمان توسط سازمان تامین اجتماعی کل کشور


۱۳۹۷-۰۶-۲۴ ۱۳-۲۲-۱۲d۲۰۱۷۹۶۴-c۲۵۰-۴۸d۷-a۲۸۴-ce۱۶۳۵۴۷۴b۲c

۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۱-۴۲-۴۸۲bf۹ab۴۸-۶۶۳۸-۴f۰a-۸b۷e-۴d۱a۹۴۸e۰۱۴۶

لینک اصل محتوا در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

نظرات کاربران