پنجشنبه، 30، خرداد، 1398 | Thursday، 20 June، 2019

بیمه اعضای سازمان

کد خبر: 94058
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 3:59
نمایش: 109

نهایی شدن اجرای بیمه اعضای سازمان توسط سازمان تامین اجتماعی کل کشور


۱۳۹۷-۰۶-۲۴ ۱۳-۲۲-۱۲d۲۰۱۷۹۶۴-c۲۵۰-۴۸d۷-a۲۸۴-ce۱۶۳۵۴۷۴b۲c

۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۱-۴۲-۴۸۲bf۹ab۴۸-۶۶۳۸-۴f۰a-۸b۷e-۴d۱a۹۴۸e۰۱۴۶

لینک اصل محتوا در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی