گروه نجات موج پیشرو پس از زلزله بم و توسط جناب مهندس علیرضا سعیدی و خانم دکتر فائزه جنیدی جهت حمایت از زلزله زدگان و آسیب دیدگان پس از حوادث طبیعی تاسیس گردید .

گروه نجات موج پیشرو از سال ۱۳۸۳ تا کنون در تمامی زلزله های بزرگ روی داده در کشور با حضور خود سعی در کاهش آلام هموطنان عزیزمان داشته است و تحت پوشش قرار دادن بیش از ششصد خانواده در زلزله ورزقان به عنوان یکی از توانمند ترین گروه های مردمی در زمینه حمایت از زلزله زدگان در ایران در حال حاضر در حال ارائه خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان می باشد .

این گروه با نوشتن مقالات تخصصی ، گزارشات رسمی در خصوص مدیریت بحران در زلزله ها و سیلا های بزرگ کشور سعی در مستند سازی حوادث و بحران های روی داده کشور از سال ۱۳۸۳ تا کنون نموده است و با برگزاری سخنرانی های تخصصی ، نشست های علمی و مصاحبه های متعدد سعی در جلب توجه مدیران ارشد دولتی و غیر دولتی به شیوه های نوین در ارائه خدمات به اسیب دیدگان نموده است.

این گروه با داشتن بیش از دوازه نیروی اوار بردار در قالب تیم نجات موج پیشرو و ۸۰ عضو حامی در حال حاضر سرگرم به خدمت رسانی به کشور عزیزمان در اقصاء نقاط این خاک می باشد

تا کنون کلیه هزینه های خدمات ارائه شده به هموطنان توسط دو موسس و اعضاء و حامیان تامین گردیده است و هیچ کمک دولتی تحت هیچ عنوانی دریافت نگردیده است

گروه موج پیشرو هیچ گرایش سیاسی ، نژادی و قومیتی نداشته و در ارائه خدمات به هموطنان عزیزمان تابع قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد

سایت موج پیشرو متعلق بهمهندس علیرضا سعیدی و دارای شماره ثبت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به شماره شاپا : ISSN 1735 – 7888 است