شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

این شرکت در راستای قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق استان های کشور در تاریخ 15/8/86 با اهداف زیر تشکیل گردید:

 تمرکز زدایی و نزدیک کردن مراکز تصمیم گیری به واحدهای اجرایی، اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر مناطق برق، مشارکت مجموعه کارکنان درتصمیم گیری های شرکت با واگذاری مسئولیت و مسئولیت خواهی ازایشان به منظور افزایش انگیزه ها و شکوفایی خلاقیت و نوآوری درسطح حوزه تحت مدیریت شرکت وهمچنین کم کردن بوروکراسی درجهت تسهیل، تسریع و بهبود کیفی و کمی ارایه خدمات گسترده و هرچه شایسته تر به مردم سربلند منطقه در قالب سیاست های کلی وزارت نیرو .

 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در محدوده ای به وسعت 15000 کیلومتر مربع واقع و بالغ بر 32 شهر و 22 منطقه برق را تحت پوشش داشته و حوزه تحت مدیریت آن از نظر جغرافیایی به شرح ذیل می باشد:

شمال:از شمال به مرز جغرافیایی استان مازندران منتهی شده است و شامل محدوده های: فیروزکوه،ارجمند، زرین دشت، دماوند،آبسرد، کیلان، رودهن،پردیس،لواسانات،میگون و رودبار قصران است.

شرق وجنوب شرقی: حوزه مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شرق و جنوب شرقی با پوشش مناطق: خاوران، پاکدشت، شریف آباد،قرچک، پیشوا و جوادآباد به استان سمنان متصل می گردد.

جنوب:استان قم همسایه جنوبی شرکت است ومناطق تحت پوشش دراین قسمت عبارتند از: ورامین، ری،کهریزک، باقرشهر و حسن آباد می باشد.

غرب :استان البرز همسایه غربی شرکت است ومناطق تحت پوشش دراین قسمت عبارتند از :شهرقدس، اندیشه ، شهریار، ملارد..

جنوب غربی:دامنه حوزه جغرافیایی تحت مدیریت شرکت، از جنوب غربی به استان البرز و قسمتی از استان مرکزی محدود می شود که شامل مناطق: رباط کریم، اسلامشهر،گلستان،بوستان،واوان و چهاردانگه در استان تهران می گردد