انتصابات
                        ---1398/06/26 12:55

انتصابات ---1398/06/26 12:55

با توجه به صلاحدید شرکت طی احکام جداگانه ای به ترتیب مجید حسینی شاه آبادی به عنوان معاون امور مهندسی در حوزه شرق(مرکز طراحی دماوند)،رضا کفیلی به عنوان معاون امور مهندسی در جنوبشرق(مرکز طراحی بوستان)، مرتضی بادله به عنوان معاون مهندسی و برنامه ریزی در امور برق پرند، مسعود مبارکی به عنوان معاون بهره برداری در مدیریت برق لواسان، امیرحسین محمدی به عنوان معاون مهندسی و برنامه ریزی در امور برق پردیس- بومهن و عبدالغفار سلطانی به عنوان معاون بهره برداری در امور برق بوستان منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

    منبع خبر

    شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

    شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

    شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

      نظرات