شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان یک شرکت در شهر خرم آباد می باشد

شركت سهامي خاص توزيع نيروي برق استان لرستان در تاريخ بيست و پنجم اسفندماه 1370 تأسيس و طي شماره 89173 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شهرستان تهران به ثبت رسيده است. اين شركت فعاليت خود را از تاريخ يكم ارديبهشت ماه 1371 آغاز نموده و در تاريخ 1371/7/1 مركز آن به خرم آباد منتقل گرديد كه اين انتقال طي شماره 14777/6 در اداره ثبت اسناد خرم آباد ثبت گرديده است. 
درحال حاضر مرکز اصلی شرکت در شهرستان خرم آباد، بلوار ولايت، بلوار حج، مجتمع اداري شركت توزيع نيروي برق لرستان واقع مي باشد.

شماره ثبت شرکت: 10996

شماره شناسنامه ملی: 10101335617

شماره اقتصادی: 411163493464