شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شرکت توزیع نیروی برق شیراز( سهامی خاص ) در تاریخ ۷/۴/۷۴ به شماره ثبت ۶۷۵۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری به ثبت رسیده است. اين شرکت فعاليتهاي عملي خود را در زمينه تحويل و توزيع برق مورد نياز مصرف کنندگان و توسعه، احداث، اصلاح، بازسازي، سرويس، نگهداري و بهره برداري از شبکه توزيع از شهريور ماه سال ۱۳۷۴ آغاز نموده است. حوزه عملياتي اين شرکت به مساحت ۲۰۱۴۸ کيلومتر مربع شامل: امورهاي هفت گانه برق شيراز، مديريت برق مرودشت(شامل برق مرودشت و ادارات برق سيدان، درودزن و کامفيروز)، مديريت برق ارسنجان، مديريت برق سپيدان(شامل برق سپيدان و اداره برق بيضا )، مديريت برق پاسارگاد، مديريت برق سروستان، مديريت برق صدرا و مديريت برق نواحي شيراز شامل(ادارات برق خرامه، داريون، زرقان، كوار، ارژن و دارنگون) مي باشد. علاوه بر مديريتها و ادارات فوق الذكر، در ستاد شركت توزيع نيروي بــرق شيراز، معاونتهاي بهره برداري، مهندسي و برنامه ريزي، فروش و خدمات مشتركين، منابع انساني و پشتيباني نيز تحت نظارت مديريت عامل فعاليت مي نمايند.
دفتر روابط عمومی متولی اطلاع رسانی و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات، انتقادات و تکــریم ارباب رجوع و دفتر حقوقی و رسيدگي به شکايات نيز، رسيدگي به شکايات را بر عهده دارد.