شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

ستان خراسان شمالی به مساحت 28179کیلومتر و دارای جمعیتی بالغ بر 940هزار نفرمطابق سر شماری سال 95 می باشد این استان دارای 8 شهرستان و21 شهر با مرکزیت شهر بجنورد می باشد .

استان خراسان شمالی در محدوده کوهستانی وخشک واقع گردیده بطوریکه افت سطح آب در کلیه دشت های آبی استان مشهود می باشد.

شرکت آب وفاضلاب خراسان شمالی با رسالت ایجاد مرکزمدیریتی جهت سازماندهی ورفع مشکلات صنعت آب وفاضلاب از تاریخ 22فروردین 1383آغاز به کار نمود .

این شركت بر آن است تا با بهره‌گيري از منابع انساني كارآمد ، فناوري پيشرفته، ساختار اداري و مديريتي اثر بخش مشاركت مؤثر بخش‌هاي (خصوصي ، عمومي و تعاوني) و گسترش آگاهي عمومي به گونه‌اي عمل نمايد تا آحاد مشتركين در حد استانداردهاي ملي به آب شرب كافي و سالم و امكانات جمع‌آوري ،  انتقال و تصفيه بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته باشند.
مجوز تأسيس: قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369می باشد

نوع فعالیت : خدماتی

خدمات مرتبط : تهیه و توزیع آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده شهرهای استان خراسان شمالی

واحدهای وابسته : دفاتر پیشخوان ، ادارات پست ، پیمانکاران
تاريخ تأسيس شركت : 27/12/82

تاريخ و شماره ثبت : 22/1/83-1358
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

بهره برداری از تاسیسات تامین ،تقسیم وتوزیع آب شرب وبهداشتی وایجاد وبهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری ،انتقال ،تصفیه ودفع بهداشتی فاضلاب ،در حوزه عمل شرکت ودر چارچوب سیاستهای شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و وزارت نیرو

 
گستره فعاليت شركت: ( جغرافيايي)

حوزه فعالیت شرکت مناطق ،نواحی وشهرهای واقع در حوزه جغرافیایی استان خراسان شمالی وبه مرکزیت بجنورد می باشد
ماموریت

ماموریت شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی، تامین عادلانه، تاب‌آور و پایدار آب شرب بهداشتی برای شهروندان استان، کمک به ارتقای سطح بهداشت عمومی و احیاء منابع آبی از طریق جمع‌آوری و دفع فاضلاب می‌باشد.