شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

مجلس شورای اسلامی در مورخ 12/9/1374 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی را به تصویب شورای نگهبان رسانید ، سپس هیأت دولت در سال 1376 اساسنامه آنرا تصویب و به مراجع ذیصلاح ابلاغ گردید. با عنایت با قانون موصوف این شرکتها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و زیرمجموعه وزارت جهاد سازندگی که پس از ادغام دو وزارتخانه جهاد کشاورزی در سال 79 جزء شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی گردید . هیات وزیران در جلسه 2/4/81 و در اجرای ماده 2 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی کلیه وظایف  ، اختیارات ، نیروی انسانی ، امکانات تعهدات و اعتبارات مربوط به آب و فاضلاب روستائی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو وابسته گردید .

علی ایحال پس از ادغام اساسنامه شرکت در مورخ 7/12/81 هیات محترم وزیران به تصویب رسید که این اساسنامه موخر التصویب ملاک عمل شرکتهای مذکور خواهد بود .

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاروزی مصوب 1379 و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1- کلیه وظایف ، اختیارات ، نیروی انسانی ، امکانات ، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائی ، برق روستائی و کشاورزی ، آب و فاضلاب روستائی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی منتـزع و بـه تـرتیب به وزارتخانـه های راه و ترابری ، نیرو و مسکن و شهرسازی محلق و شرکت های آب و فاضلاب روستائی به وزارت نیرو وابسته می شوند .

2- مسؤولیت اجرای این تصویب نامه بر عهده کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر مربوط حسب مورد خواهد بود.