اجرای بند "واو" تبصره 5 قانون بودجه سال 98

اجرای بند "واو" تبصره 5 قانون بودجه سال 98

در جهت اجرای بند " واو " تبصره 5 قانون بودجه سال 1398، اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی استفاده از اسناد تسویه خزانه به منظور تسویه مطالبات بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا پایان سال 1397 هستند، می توانند جهت هماهنگی های لازم در اسرع وقت به اداره امور مالی ذیحسابی ( آقای سهرابی مقدم )مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات