بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 99 شهرداری در کمیسیون بودجه

بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 99 شهرداری در کمیسیون بودجه

بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 99 شهرداری در کمیسیون بودجه
بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 99 شهرداری در کمیسیون بودجه
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت یکصد و نوزدهمین جلسه کمیسیون بودجه با حضور اعضا و مشاوران شورای شهر رشت و مدیران شهرداری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت جلسه صبح بیست و یکمین روز از ماه دی با دستور لایحه "اصلاحیه و وضع برخی مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1399 شهرداری" برگزار گردید.
از مهمترین موادی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت ماده 13 تعرفه در خصوص شرایط اتمام عملیات ساختمانی بود که مقرر گردید در جلسه بعدی آمار و ارقام وصولی برای عوارض مازاد بر تراکم برابر ماده مزبور ارایه گردد تا تصمیم نهایی صورت پذیرد.
همچنین ماده 12 تحت عنوان عوارض زیربنا پذیره مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب هر یک به صورت منطقی و مطابق ضوابط به روز رسانی شد.
در ادامه جلسه ماده 16 در خصوص مازاد تراکم و ماده 26 در خصوص عوارض حمل و نقل به تفصیل به بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت.


لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات