به‌دنبال گسترش وسیع شبکه‌های تولید، انتقال و توزیع برق در سراسر کشور، وزارت نیرو در سال ۱۳۶۶ شرکت برق منطقه ای زنجان را از برق تهران جدا و تحت پوشش برق منطقه ای گیلان قرار دادر سال ۱۳۶۷ از برق منطقه ای گیلان نیزمنفک و مستقل شد .در سال ۱۳۸۶ کلیه اختیارات برق منطقه‌ای زنجان در محدوده جغرافیایی شهر زنجان به شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و در محدوده شهر قزوین به شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین منتقل شد. شرکت برق منطقه ای زنجان ، مسؤولیت تأمین ، تولید انتقال ، توزیع، و فروش نیروی برق مطمئن ،در حوزه عمل خود استانهای زنجان و قزوین به وسعت 790/37 کیلومتر مربع عهده داراست.این شرکت با ۵ معاونت مالی و پشتیبانی، بهره برداری ، برنامه ریزی و دفتر فناوری و اطلاعات ، منابع انسانی ،طرح و توسعه و 4 دفتر مستقل  ؛ دفتر هیئت مدیره ،مدیر عامل و حسابرسی داخلی، دفترحراست و امورمحرمانه ،دفتر روابط عمومی و دفتر حقوقی اداره می شود.


        شبکه شرکت برق منطقه اي زنجان شامل پست 400 کيلوولت به تعداد  5  دستگاه ، پست 230 کيلوولت به تعداد  11 دستگاه، پست  63 کيلوولت به تعداد  80 دستگاه وبا مجموع ظرفيت ترانسهاي منصوبه انتقال وفوق توزيع 8762 مگاولت آمپرو پستهاي بلافصل  نیروگاهی با 2 پست و 6 دستگاه مجموعاً به ظرفيت 870 مگاولت آمپر و خطوط 400 کيلوولت به طول4/287 کيلومتر مدار  خطوط 230 کيلوولت به طول  1323 کيلومتر مدار  خطوط 63 کيلوولت به طول  8/2900 کيلومتر مدارو با مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزيع  2/4511 كيلومتر مداروضعیت شبکه این شرکت می باشد

 

 

 

 

       این شركت در سال 97 تعداد  مشترکین خود را به 16 مشترک رساندکه شامل  شرکت های نورد آریان فولاد – ذوب آهن آریان بوئین زهرا –ذوب آهن البرز غرب – ریخته گری ایران خودرو-ریخته گری سهندایجرود-ریخته گری سهند قیطول- سیمان زنجان- خطوط لوله و نفت(تلمبه خانه ایده لو- اشتهارد- ابهر)- هفت الماس- سیمان خمسه زنجان -فولاد البرز-مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان-گروه نورد فولاد کاران افق-پارس حیات ساغلیک ارونلری هستند