آغازعملیا ت اجرایی پست برق۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی خرمدشت

آغازعملیا ت اجرایی پست برق۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی خرمدشت

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات