هوشمندسازی سیستم حمل و نقل جاده ای ابزار مهم کاهش سوانح رانندگی

یکی از کاندید‌های جشنواره چهره‌سال (مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی) ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها است. در این جشنواره یکی از محورهای اصلی در سنجش عملکرد این ادارات توجه به توسعه هوشمندسازی و لستفاده از فن آوری است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات