حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای زنجان در مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز راهبری شبکه برق( زنجان)

حضور نمایندگان شرکت برق منطقه ای زنجان در مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز راهبری شبکه برق( زنجان)

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات