انتخاب دو همکار شرکت آبفای استان قزوین به عنوان داوران مهارت های شغلی در سطح کشور

انتخاب دو همکار شرکت آبفای استان قزوین به عنوان داوران مهارت های شغلی در سطح کشور

دو نفراز همکاران شرکت آب و فاضلاب استان قزوین از بین ۵۰ نفر از داوران سطح کشور به عنوان داوران مسابقات مهارت شغلی کشوری انتخاب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان قزوین، مهندس "حسین حیدری" مدیر امور بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب در رشته تعمیرات لوله و مهندس "حسین نژادخیر" سرپرست دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست در بخش ایمنی این دوره از مسابقات از شرکت آبفای استان قزوین انتخاب شده اند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات