بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد