برگزاری دوره آموزشی "سیستم مستندسازی یکپارچه طرحهای عمرانی در مرحله اجراء" از سوی بنیاد مسکن...

برگزاری دوره آموزشی "سیستم مستندسازی یکپارچه طرحهای عمرانی در مرحله اجراء" از سوی بنیاد مسکن...

پانزدهمین دوره آموزشی سالجاری با عنوان" سیستم مستندسازی یکپارچه طرحهای عمرانی در مرحله اجراء" از سوی بنیاد مسکن استان و با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان با حضور مهندس صنعتی منفرد مدیر کل بنیاد مسکن استان، معاونین این نهاد و  جمعی از کارشناسان دستگاه های اجرایی برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور و تدریس دکتر محمد احمد زاده از اساتید برجسته حوزه مدیریت و تکنولوژی در خصوص  مستندسازی نحوه اجرای پروژه، نحوه بکارگیری نیروی انسانی و ماشین آلات، مستندسازی قصور احتمالی پیمانکاران، سازندگان و تامین کنندگان، مستندسازی مدارک اجرائی )نقشه ها و)، مستندسازی کمبود مدارک اجرائی )نقشه  ( ...و ثبت سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات