بازدید معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از بافت فرسوده شهر قم

بازدید معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از بافت ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، آقایان : مهندس حق شناس معاون امور مسکن شهری ...

ادامه خبر
بازدید معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از پروژه 270 واحدی افق شهرک امام خمینی (ره)

بازدید معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از پروژه ...

به گزارش روابط عمومي بنياد مسکن استان قم ، آقايان: مهندس حق شناس معاون امور مسکن شهري بنياد مسکن کشور ...

ادامه خبر
برگزاری کمیته تصویب و تعیین محدوده روستایی طرح  های هادی روستاهای استان

برگزاری کمیته تصویب و تعیین محدوده روستایی طرح های هادی ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، در راستای اجرایی شدن بند (الف) ماده 26 قانون ...

ادامه خبر
تشکیل جلسه شورای اداری استان به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش مرکزی

تشکیل جلسه شورای اداری استان به منظور رسیدگی به مسائل ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم جلسه شورای اداری استان با حضور آقایان : سرمست استاندار ...

ادامه خبر
تشکیل جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان قم با تأکید بر نوسازی بافت فرسوده شهر قم

تشکیل جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان قم ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم، جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان با حضور ...

ادامه خبر
آغاز طرح آمارگیری در بافت فرسوده شهری- منطقه ۴ قم (دورشهر)

آغاز طرح آمارگیری در بافت فرسوده شهری- منطقه ۴ قم ...

به گزارش روایط عمومی بنیاد مسکن قم طرح آمارگیری بافت فرسوده منطقه ۴ شهرقم , به منظور مطالعه وضع موجود ...

ادامه خبر
بررسی نوسازی بافت فرسوده شهر قم در دومین جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار

بررسی نوسازی بافت فرسوده شهر قم در دومین جلسه ستاد ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم, دومین جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار با حضور آقایان: ...

ادامه خبر
برگزاری جلسه مشترک بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان قم

برگزاری جلسه مشترک بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان قم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، نشست مشترک بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان به ...

ادامه خبر
برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح های هادی وتعیین محدوده روستایی

برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح های هادی وتعیین محدوده روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، به استناد جزء ۵ بند ((الف)) ماده ۲۶ قانون ...

ادامه خبر
برگزاری جلسه کمیته حفاظت از اراضی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

برگزاری جلسه کمیته حفاظت از اراضی و املاک بنیاد مسکن ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، جلسه ای با حضور آقایان: بلدی مدیر کل بنیاد ...

ادامه خبر
برگزاری جلسه هم اندیشی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر قم

برگزاری جلسه هم اندیشی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم جلسه ای با حضور آقایان: دکتر بهشتی معاون هماهنگی امور ...

ادامه خبر
برگزاری همایش آموزشی روابط عمومی نوین با حضور مدیرکل و معاونین دستگاه های اجرایی استان

برگزاری همایش آموزشی روابط عمومی نوین با حضور مدیرکل و ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان , نخستین همایش آموزشی روابط عمومی نوین با موضوع اهمیت و نقش روابط ...

ادامه خبر
دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم  با دکتر امیر آبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی

دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ...

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم آقایان: بلدی مدیر کل ، رحمانی معاون عمران روستایی ، ...

ادامه خبر
تشکیل جلسه شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی استان قم

تشکیل جلسه شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی استان قم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ، جلسه ی شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی استان قم با حضور ...

ادامه خبر