چهارشنبه، 29، خرداد، 1398 | Wednesday، 19 June، 2019

اعضای کمیسیون های مربوط به ادارات و شهرداری انتخاب شدند

کد خبر: 92702
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 17:59
نمایش: 92

اعضای کمیسیون های مربوط به ادارات و شهرداری انتخاب شدند :
کمیسیون رسیدگی به اماکن مزاحم و مخالف بهداشت (بند ۲۰ ماده ۵۵ ): خانم مه سیما نصیری و آقایان ابراهیم برفچالانی و موسی زنجانخواه به اتفاق آرا انتخاب شدند.

کمیسیون رفع اختلاف عوارض نوسازی و عمران شهرداری (ماده ۷۷ قانون شهرداری): از میان خانم نصیری و آقای زنجانخواه، خانم مه سیما نصیری با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری (در خصوص خانه های مجهول المالک): آقای برفچالانی به اتفاق آرا انتخاب شدند.

کمیسیون تحویل معاملات عمده شهرداری : ازمیان آقایان حیدری و برفچالانی، آقای هادی حیدری با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات ساختمانی (بدوی ماده ۱۰۰) : از بین آقایان زنجانخواه و کریم بخش، آقای یاسر کریم بخش با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون تجدید نظر (تبصره ۱۰ قانون شهرداری) : آقایان احمدی فرد و شعبان جعفری کاندید شدند که از بین آن ها آقای جعفری با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون بدوی رسیدگی به ادعای تکفل مشمولان خدمت وظیفه عمومی : آقایان برفچالان و کریم بخش کاندید شدند که از میان آن ها آقای یاسر کریم بخش با ۴ رای انتخاب شدند.

کمیسیون تقویم املاک شهر (ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم): آقایان زنجانخواه، حیدری و شعبان جعفری به اتفاق آرا انتخاب شدند.

کمیسیون هیئت حل اختلافات مالیاتی: به اتفاق آرا آقای ابراهیم برفچالانی انتخاب شدند.

کمیسیون هیئت انضباطی رسیدگی به تخلفات تاکسی رانان: از میان آقایان زنجانخواه و جعفری، با ۴ رای آقای شعبان جعفری انتخاب شدند.

کمیسیون مناقصه از محل اعتبارات بودجه کشور : از میان آقایان برفچالانی و حیدری آقای هادی حیدری با ۴ رای انتخاب شدند.

لینک اصل محتوا در شورای شهر بندر انزلی

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی